آینده ای بهتر در پرتو انفاق
48 بازدید
ناشر: انتشارات تمنا
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی